Nordisk kustkultur

Nordisk nettverk for vern og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Nordisk Kustkultur

Vi er et nordisk nettverk som arbeider for vern og bruk av Nordens maritime kulturarv./ We are a network who works for the safeguarding of the maritime cultural heritage in the nordic countries.

 

Nettverket består hovedsaklig av frivillige organisasjoner (NGO-er) og museer som arbeider med kystkultur, fartøyvern og maritime kulturminner.

 

Nettverket samarbeider om flere prosjekter hvor det største er en årlig kystkulturfestival som går på rundgang i det nordiske landene.

 

For tiden arbeider vi med en søknad om å få ført nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

 

 

Nordisk Kustkultur

Nordisk kustkulturfestival

 

Kommer att arrangeras i Siglufjörður, Island

dagarna 4-8 juli 2018.

 

Se Fyrföreningens hemsida