Nordisk kustkultur

Nordisk nettverk for vern og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Karlskrona, Sverige 2013

 

Hajkutter-Regatta 2-5 juli 2013

 

Varför en Hajkutter-Regatta?

Hajkuttern växte fram på Jyllands västkust redan i början på förra seklet, där den användes för snurrevadsfiske. Fiskebåttstypen spreds till alla de nordiska länderna och var i tjänst genom hela seklet, både som fiskebåt och som liten lastdragare.

Hajkuttern Björnsund byggd i Esbjerg 1929

Den kan därmed stå som symbol för de nordiska ländernas gemensamma seglande kulturarv. Idag finns många seglande hajkuttrar bevarade både i Tyskland Sverige och Norge men framför allt Danmark.

Som en del av kustkulturfestivalen i Karlskrona, kommer vi att försöka samla så många Hajkuttrar som möjligt. Även andra seglande coasters med ett djupgående på max 3.0m är välkomna att deltaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanö-regattan preliminärt program

* Samling på Hanö under tisdagen den 2 juli 2013. Där kommer någon form av samkväm att genomföras mellan de olika skutorna med besättningar och förhoppningsvis någon form av föredrag, samt guidad tur 1600 och 1800.

 

Skepparmöte i bygdegården kl 1900

 

Gemensam middag på hamnplan kl 2000.

 

 

* Kl. 0800 den 3 juli är det losskastning för att senast kl. 0830 sätta fart mot Karlshamn/Järnavik. Tanken med Karlshamnsbesöket är att ge skutorna möjlighet att ta emot passagerare och/eller genomföra besättningsbyte. För dom som så önskar kommer det att finnas möjlighet att besöka Sjöfartsmuseet i Karlshamn. Sträckan till Karlshamn är ca 10 Nm och bör ta ca 2-3 h i 4 knops fart. Det innebär att de som väljer att förtöja Karlshamn kommer dit runt kl. 1100-1200. Besöket i Karlshamn kommer att pågå till ca kl. 1500 innan den ca. 10 Nm långa seglingen till Järnavik startar. Med ca 4 knop kommer vi att vara i Järnavik runt kl. 1800. Därifrån är det sedan planerat att det avgår en buss eller motsv. som skall köra transportera dom som så önskar till Saxemara varv för att där se varvet och lyssna på ett föredrag om de marinarkeologiska fynden utanför varvet.

 

 

* Kl. 0900 den 4 juli är det losskastning för seglats från Järnavik via Saxemarabassängen (för dem som vill) och in mot Ronneby, passage söder om Karön innan vi rundar Guöudde och anlöper Karlskrona via Västra Försänkningen. Förtöjning på Kungsholmen ca 1800-1900. På Kungsholmen är det tänkt att genomföra någon form av grillafton och rundvisning av ön. Sjövärnskårens sommarskolor pågår samtidigt och vi får lite info om deras verksamhet.( Kungsholmsfort-besöket ännu ej konfirmerat av tillståndsgivande myndighet) Plan B finns!

 

* Kl. 1000 den 5te juli är det start för Blekinge Archipelago Race 2013. Start på Yttre reden med en prel. bana (kort kommer) och sedan målgång öster om Stumholmen (ca. kl 1600) med medföljande "Sail parade" förbi Marinmuseem och festivalplatsen innan segelbärgning på valfri plats och förtöjning enligt anvisning senast kl. 1800

 

Nordisk Kustkultur

Nordisk kustkulturfestival

 

Kommer att arrangeras i Siglufjörður, Island

dagarna 4-8 juli 2018.

 

Se Fyrföreningens hemsida