Nordisk kustkultur

Nordisk nettverk for vern og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Kustkulturevenemanget

Ålands Sjödagar

www.alandssjodagar.ax

Sjödagarna har anordnats sedan 1990 och kom ursprungligen till på stadens initiativ. Sedan 1998 har Sjökvarteret varit platsen för merparten av programmet. År 2012 arrangeras Sjödagarna för 15:de gången i Sjökvarteret.

 

Sjödagarna är ett av sommarålands mest uppskattade och välbesökta kulturevenemang och hade 2009 ca 20.000 besökare. Kännetecknande för Sjödagarna är den speciella och festliga stämning som präglar evenemanget. Enligt ÅSUB:s enkätundersökning 2008 är Sjödagarna det tredje mest besökta evenemanget bland ålänningar.

Under senare år har andelen ungdomar och turister ökat och Sjödagarna är ett evenemang där olika generationer möts.

De många besökarna, skutorna, alla försäljare, hantverkare och artister bidrar under dessa dagar till att skapa den speciella och festliga stämning som präglar evenemanget. Ett gratisevenemang av denna klass är en stor tillgång både för staden och landskapet. Varje år skickas över 150 inbjudningar till skutor och traditionella segelbåtar i Norden och kring Östersjön.

 

Sjödagarna har utvecklats under årens lopp med i första hand marina programpunkter som t.ex. motorbåtstävlingen (2003), kappseglingen för traditionella segelfartyg och storbåtar från Degerby till Mariehamn (2004), snipäventyret (2005), inbjudan av östersjöländer att presentera sina sjöfartstraditioner (Estland 2006), filosofiska samtal i Sjöfararkapellet 2009, o.s.v. Nyhet i 2010 års program var delevenemanget Nordiskt Kustkulturmöte med inbjudna deltagare från Gotland, Luvia kommun, Estland, Danmark och Roslagen. Evenemanget stöddes av Nordiska Ministerrådet/ Kulturkontakt Nord.

 

År 2011 arrangerades ett marinarkeologiskt seminarium med deltagare från Gotland och Åland där bl.a. Lybska flottans förlisning utanför Gotland och det s.k. champangevraket behandlades.

Nyhet 2011 var även den storbåtseskader som seglades från Korpo via Kökar och Föglö, Degerby till Sjökvarteret.

År 2012 arrangeras för första gången Pommerns dag ombord på museifartyget Pommern i Västerhamn med bl.a. linjedop, segelsättning och sjömanssånger.

 

Till 2006 bjöd Förbundet Ålands Sjödagar tillsammans med Ålands Landskapsregering in Estland att presentera landet, dess kustkultur och marina traditioner. Som svar på inbjudan deltog Estlands Marinmuseums fartyg Mare i Sjödagarna med utställningen ”Ships between Åland and Estonia” samt estniska musikgrupper, folkdansare och hantverksförsäljare.

Från Luvia härstammar segelbåtstypen Scylla, vars förening hade sin träff under Sjödagarna 2010 med deltagande av 18 båtar och ca 80 personer. Samma år besöktes vi av den estniska eskadern ”Cultural Landing of Historical Estonian Sailing Vessels Along the Baltic Sea 2010” med fyra skutor, bl.a. segelpråmen Jömmu, samt egna musiker och hantverkare. Man visade filmer och skuggteater på segel.

Ledorden för arrangörerna är ”kvalitet” och ”deltagande” och även ”utveckling” och ”förnyelse”. Sjödagarna har en tydlig marin profil och strävar till att involvera en större del av Österhamn, och varför inte även Västerhamn i evenemanget och har potential att bli det stora marina evenemanget i Norra Östersjön.

Ålands Sjödagar är ett förbund som f.n. består av 20 medlemsorganisationer, alla med marin anknytning. Förbundet fungerar helt ideellt och styrelse och medlemmar lägger ned en betydande mängd oavlönat arbete på de praktiska arrangemangen kring Sjödagarna. Många hantverkare ställer upp gratis och förevisar bl.a. sjömansarbeten, segelsömnad, m.m. Försäljning av hantverk sker under en hantverksmarknad som pågår alla dagar.

Nordisk Kustkultur

Nordisk kustkulturfestival

 

Kommer att arrangeras i Siglufjörður, Island

dagarna 4-8 juli 2018.

 

Se Fyrföreningens hemsida