Nordisk kustkultur

Nordisk nettverk for vern og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Vi er et nordisk nettverk som arbeider for vern og bruk av nordens maritime kulturarv./ We are an network which cares for the protection of the Nordic maritime cultural heritage.

Nettverket består hovedsaklig av frivillige organisasjoner (NGO-er) og museer som arbeider med kystkultur, fartøyvern og maritime kulturminner.

For tiden arbeider vi med en søknad om å få ført nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Nordisk Kustkultur

Nordisk kystkulturfestival arrangeres på Færøyene, 7 - 10 juli 2016.

Nordisk kustkulturfestival

 

Kommer att arrangeras i Siglufjörður, Island

dagarna 4-8 juli 2018.

 

Se Fyrföreningens hemsida