Nordisk kustkultur

Nordisk nettverk for vern og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Norge

Forbundet KYSTEN representerer Norge i det Nordiske kystkulturnettverket.

 

KYSTEN er en landsdekkende kulturvernorganisasjon som i dag ca 10.000 medlemmer, fordelt på 124 kystlag som dekker kysten fra svenskegrensen i sørøst til Finnmark lengst i Nord..

Under mottoet ”Vern gjennom bruk” arbeider Forbundet KYSTEN for å bevare tradisjoner for fremtiden, og fylle kystens kulturminner med nytt liv og ny aktivitet..

 

Forbundet KYSTEN har disse hovedmålene:

• Styrke vår identitet som kystfolk.

• Fremme bevaring og bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø.

• Drive opplysningsarbeid om kysthistorien vår.

• Øke den faglige standarden i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg.

Forbundet KYSTEN er en kulturvernorganisasjon som ønsker å bevare tradisjoner for framtiden. Kystlagenes virksomhet spenner fra restaurering av båter og sjøhus, til seiling og sjømannskap. Fangstmetoder, tradisjonelt håndverk og matlaging hører også til kystlagenes arbeidsområder.

 

 

 

Nordisk Kustkultur

Nordisk kustkulturfestival

 

Kommer att arrangeras i Siglufjörður, Island

dagarna 4-8 juli 2018.

 

Se Fyrföreningens hemsida