Nordisk kustkultur

Nordisk nettverk for vern og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Nordisk Kustkultur

Vi er et nordisk nettverk som arbeider for vern og bruk av nordens maritime kulturarv.

 

Generell informasjon

Kustkulturfestivalen Sail Husavik på norra Island 2011, www.sailHusavik blev början på ett omfattande nordiskt samarbete och nätverksbyggande om och kring vår gemensamma kustkultur.

 

Nätverket drivs för närvarande av Fyrföreningen — isländsk kustkultur, Træskibs Sammenslutningen i Danmark, Forbundet Kysten i Norge, Sjøkvarteret på Åland og Ålands Sjødagar, Grönland, Färöarna och Sveriges Segelfartygsförening, alla idella organisationer.

 

Vi vänder oss till enskilda, institutioner och föreningar. I och med samarbetet, aktiveras såväl enskilda personer på gräsrotsnivå,som de mest kvalificerade yrkesverksamma personerna, som intresserar sig för miljöfrågor, arkeologi, matkultur, dans och hantverk, vid kust och hav.Nätverkets aktiviteter förbereds och utarbetas efter Nordiska Ministerrådets straegi.

 

Målet med aktiviteterna är att både specialister och andra intresserade personer skall mötas, lära, förmedla och skapa relationer. Målet är också att stödja uppbyggnad av kultur vid kusten, introducera den för den breda allmänheten, göra människor medvetna om denna del av ländernas kulturarv och jordens ekosystem och det hot som finns mot våra kustbygder.

 

Genom att aktivt delta i nätverket Nordisk Kustkultur stödjer man betydelsefulla satsningar på nordiska miljöfrågor och kustkultur och introducerar dem i närmiljön. Därtill förväntas nätverket kunna förstärka samarbete och innovation i ländernas glesbygder.

 

Vi värnar för rent hav och respekt för vårt kulturarv vid ländernas kuster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk Kustkultur

Nordisk kustkulturfestival

 

Kommer att arrangeras i Siglufjörður, Island

dagarna 4-8 juli 2018.

 

Se Fyrföreningens hemsida